Glamorösa dekorationer med LED

LED-lampor (Lampornu) är en ynnest tack vare att de förbrukar så pass lite el. Ett par år tillbaka användes de konventionella tuberna och volframlampor, för att lysa upp våra hem och trots att de tjänade sitt syfte väldigt bra. Var de inte lika energieffektiva och inte heller anpassade för dekorativ belysning. Lampor med färg var […]